تورها

یوگا در طبیعت

شیراز پیک نیک - یوگا در طبیعت
شیراز پیک نیک - یوگا در طبیعت
شیراز - قلات

برگزار شد

1398/7/12

جزئیات بیشتر

یوگا در طبیعت

شیراز پیک نیک - یوگا در طبیعت
شیراز پیک نیک - یوگا در طبیعت
شیراز - قلات

برگزار شد

1398/6/8

جزئیات بیشتر

بازدید یک روزه رغز

شیراز پیک نیک - بازدید یک روزه رغز
شیراز پیک نیک - بازدید یک روزه رغز
داراب - تنگ رغز

برگزار شد

1398/6/1

جزئیات بیشتر

تور تالش و سوباتان

شیراز پیک نیک - تور تالش و سوباتان
شیراز پیک نیک - تور تالش و سوباتان
گیلان - سوباتان

برگزار شد

1398/5/27 از
1398/6/1 تا

جزئیات بیشتر

تنگ پراشکفت (چیتابه)

شیراز پیک نیک - تنگ پراشکفت (چیتابه)
شیراز پیک نیک - تنگ پراشکفت (چیتابه)
یاسوج - تنگ چیتابه

برگزار شد

1398/5/21

جزئیات بیشتر

دورهمی چاه مرتاض علی

شیراز پیک نیک - دورهمی چاه مرتاض علی
شیراز پیک نیک - دورهمی چاه مرتاض علی
شیراز - چاه مرتاض علی

برگزار شد

1398/5/8

جزئیات بیشتر

تنگ چیتابه (پراشکفت)

شیراز پیک نیک - تنگ چیتابه (پراشکفت)
شیراز پیک نیک - تنگ چیتابه (پراشکفت)
یاسوج - تنگ چیتابه

برگزار شد

1398/5/4

جزئیات بیشتر

طبیعت گردی ده گردو

شیراز پیک نیک - طبیعت گردی ده گردو
شیراز پیک نیک - طبیعت گردی ده گردو
ممسنی - ده گردو

برگزار شد

1398/5/18

جزئیات بیشتر

دورهمی جشن مردادگان

شیراز پیک نیک - دورهمی جشن مردادگان
شیراز پیک نیک - دورهمی جشن مردادگان
خانه سنتی آنا

برگزار شد

1398/5/1

جزئیات بیشتر

یوگا در طبیعت

شیراز پیک نیک - یوگا در طبیعت
شیراز پیک نیک - یوگا در طبیعت
شیراز - قلات

برگزار شد

1398/4/28

جزئیات بیشتر

تنگ براق

شیراز پیک نیک - تنگ براق
شیراز پیک نیک - تنگ براق
فارس - تنگ براق

برگزار شد

1398/4/21

جزئیات بیشتر

دورهمی دخترانه

شیراز پیک نیک - دورهمی دخترانه
شیراز پیک نیک - دورهمی دخترانه
خانه سنتی آنا

برگزار شد

1398/4/13

جزئیات بیشتر

تنگ گمبیل

شیراز پیک نیک - تنگ گمبیل
شیراز پیک نیک - تنگ گمبیل
سپیدان - روستای بشمکان- تنگ گمبیل

برگزار شد

1398/4/7

جزئیات بیشتر

برم فیروز

شیراز پیک نیک - برم فیروز
شیراز پیک نیک - برم فیروز
فارس - سپیدان - قله و دریاچه برم فیروز

برگزار شد

1398/3/31

جزئیات بیشتر

یوگا در طبیعت

شیراز پیک نیک - یوگا در طبیعت
شیراز پیک نیک - یوگا در طبیعت
شیراز - قلات

برگزار شد

1398/3/24

جزئیات بیشتر

دورهمی سعدیه

شیراز پیک نیک - دورهمی سعدیه
شیراز پیک نیک - دورهمی سعدیه
آرامگاه سعدی

برگزار شد

1398/3/7

جزئیات بیشتر

دورهمی چاه مرتاض علی

شیراز پیک نیک - دورهمی چاه مرتاض علی
شیراز پیک نیک - دورهمی چاه مرتاض علی
چاه مرتاض علی

برگزار شد

1398/2/31

جزئیات بیشتر

دورهمی حافظیه

شیراز پیک نیک - دورهمی حافظیه
شیراز پیک نیک - دورهمی حافظیه
مجموعه حافظیه

برگزار شد

1398/2/24

جزئیات بیشتر

کوهنوردی دراک

شیراز پیک نیک - کوهنوردی دراک
شیراز پیک نیک - کوهنوردی دراک
کوه دراک - مسیر کوهنوردی

برگزار شد

1398/2/20

جزئیات بیشتر

طبیعت داراب

شیراز پیک نیک - طبیعت داراب
شیراز پیک نیک - طبیعت داراب
دره آکواریوم- آبشار فدامی- و- ...

برگزار شد

1398/2/13

جزئیات بیشتر

یوگا در طبیعت

شیراز پیک نیک - یوگا در طبیعت
شیراز پیک نیک - یوگا در طبیعت
چاه مرتاض علی - شیراز

برگزار شد

1398/2/6

جزئیات بیشتر

تنگه هایقر

شیراز پیک نیک - تنگه هایقر
شیراز پیک نیک - تنگه هایقر
هایقر - فیروزآباد

برگزار شد

1398/2/1

جزئیات بیشتر

یوگا در طبیعت

شیراز پیک نیک - یوگا در طبیعت
شیراز پیک نیک - یوگا در طبیعت
بام سبز شیراز - فارس

برگزار شد

1398/1/23

جزئیات بیشتر

چهارشنبه سوری

شیراز پیک نیک - چهارشنبه سوری
شیراز پیک نیک - چهارشنبه سوری
خیابان تیموری - خانه سنتی

برگزار شد

1397/12/28

جزئیات بیشتر

جزیره هرمز

شیراز پیک نیک - جزیره هرمز
شیراز پیک نیک - جزیره هرمز
جزیره هرمز - هرمزگان

برگزار شد

1397/12/15 از
1397/12/17 تا

جزئیات بیشتر

پولادکف

شیراز پیک نیک - پولادکف
شیراز پیک نیک - پولادکف
پیست پولادکف- فارس

برگزار شد

1397/12/10

جزئیات بیشتر

یوگا در طبیعت

شیراز پیک نیک - یوگا در طبیعت
شیراز پیک نیک - یوگا در طبیعت
کوه دراک- فارس

برگزار شد

1397/12/10

جزئیات بیشتر

مسجد نصیرالملک

شیراز پیک نیک - مسجد نصیرالملک
شیراز پیک نیک - مسجد نصیرالملک
مسجد نصیرالملک - شیراز

برگزار شد

1397/12/3

جزئیات بیشتر

پولادکف

شیراز پیک نیک - پولادکف
شیراز پیک نیک - پولادکف
پیست پولادکف- فارس

برگزار شد

1397/11/26

جزئیات بیشتر

یوگا در طبیعت

شیراز پیک نیک - یوگا در طبیعت
شیراز پیک نیک - یوگا در طبیعت
باباکوهی - فارس

برگزار شد

1397/11/12

جزئیات بیشتر

غار سنگ اشکن

شیراز پیک نیک - غار سنگ اشکن
شیراز پیک نیک - غار سنگ اشکن
غار سنگ اشکن - فارس

برگزار شد

1397/11/5

جزئیات بیشتر

پولادکف

شیراز پیک نیک - پولادکف
شیراز پیک نیک - پولادکف
پیست پولادکف- فارس

برگزار شد

1397/10/14

جزئیات بیشتر