• شرکت:شیراز پیکنیک
 • شماره تماس:09029027302

 • تاریخ حرکت: 1397/12/10
 • ساعت: 06:00
 • تاریخ بازگشت:1397/12/10
 • ساعت: 14:00

 • درجه سختی:معمولی
 • ظرفیت کل:30 نفر

 • جنسیت:خانم و آقا
 • حداقل سن:7 سال
 • حداکثر سن: 59 سال

 • مهلت ثبت نام:1397/12/9
 • ساعت: 00:00

شرح برنامه

تور یک روزه پیست اسکی پولادکف با وسیله نقلیه به همراه صبحانه و عصرانه و اجاره مینی بوب.

قوانین و شرایط