• شرکت:شیراز پیکنیک
 • شماره تماس:09029027302

 • تاریخ حرکت: 1397/12/3
 • ساعت: 10:00
 • تاریخ بازگشت:1397/12/3
 • ساعت: 12:00

 • درجه سختی:سبک
 • ظرفیت کل:30 نفر

 • جنسیت:خانم و آقا
 • حداقل سن:7 سال
 • حداکثر سن: 59 سال

 • مهلت ثبت نام:1397/12/3
 • ساعت: 12:00

شرح برنامه

تور بازدید دو ساعته مسجد نصیرالملک باعکاس حرفه ای و تخفیف ویژه چاپ روی تابلو فرش و ماگ و ...

قوانین و شرایط