• شرکت:
 • شماره تماس:09029027302

 • تاریخ حرکت: 1398/2/20
 • ساعت: 06:30
 • تاریخ بازگشت:1398/2/20
 • ساعت: 11:00

 • درجه سختی:معمولی
 • ظرفیت کل:20 نفر

 • جنسیت:خانم و آقا
 • حداقل سن:10 سال
 • حداکثر سن: 60 سال

 • مهلت ثبت نام:1398/2/19
 • ساعت: 22:00

شرح برنامه

کوهنوردی صبحگاهی در طبیعت زیبای کوه دراک شیراز را از دست ندهید!!

قوانین و شرایط

شئونات اسلامی را رعایت نمایید.